BEKLENEN SONUÇLAR

 

Beklenen Sonuçlar

1- Restorasyonlar öncesinde yapılacak olan bu çalışmalara veri teşkil edildi.

2- Tarihi Sinema Yokuşunun ve yokuştaki özgün mimariye sahip konsolosluk binasının yokuşa bakan cephesinin rölöveleri, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme projeleri hazırlanarak restorasyon sürecinde takip edilecek usuller belirlendi.

3- Sokak sağlıklaştırması uygulamalarının aslına uygun bir şekilde hayata geçirilebilmesi için altyapı oluşturuldu.

4- İlimizde yer alan 224 sivil mimari örneğinin de aslına uygun olarak restore edilmesi için ön ayak olundu.

5- Sivil mimari örneklerinin maliki konumundaki vatandaşlarımızın da benzer restorasyon çalışmaları yürüterek ekonomik gelir elde etmesi özendirildi.