PROJENİN TANITIMI

Projenin Genel Amacı

Bölgemizin ve İlimizin tarihi ve kültürel dokusunu korumaya yönelik olarak geçmişten günümüze ulaşan eşsiz mimari örneklerini restore etmek suretiyle turizm gelirlerimizde artış kaydetmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

 

 

Özel Amaçlar

Bitlis ilinin tarihi dokusunu ön plana çıkartacak Tarihi Bitlis Sinema Yokuşunun ve yokuşta bulunan özgün mimariye sahip Konsolosluk Binasının yokuşa bakan cephesinin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme projelerini tamamlayıp, Konsolosluk Binasının turizm yolu ile ekonomik değer kazanmasına ve tarihi dokunun korunmasına katkı sağlamak ve ilin kentsel dönüşümüne hız kazandırmak.

Tarihi yokuşlarıyla bilinen kentte yapılacak yeni yapıların bu planlama üzerinden hayata geçirilmesini teşvik etmek ve kültürel mirasa sahip çıkmak.